Tomaszowska Fabryka Filców Technicznych

W roku 1827 Antoni hrabia Ostrowski właściciel dóbr ujezdzkich w tym i ówczesnej osady zwanej Tomaszowem zakończył budowę budynku fabrycznego

 o nazwie „BATAWIA”. W tym samym roku budynek ten hrabia Ostrowski wydzierżawił Beniaminowi Hütmen i Franciszkowi Dantine, którzy uruchomili w nim produkcję przędz. Maszyny i urządzenia przędzalnicze systemu Johna Cockerilla z Belgii napędzane były siłą spadku wody przepływającej obok rzeki Wolbórki dzięki bardzo przemyślnie zaprojektowanemu systemowi kanałów, śluz, jazów i przepustów. W ten sposób w Tomaszowie powstała pierwsza i jako jedna z pierwszych w Królestwie Polskim fabryka posiadająca przędzalnię wełny zgrzebnej i w nieco późniejszym czasie również i krosna tkackie, na których produkowano najwyższej jakości sukna i korty. Wyroby te otrzymywały nagrody oraz wyróżnienia na wystawach krajowych i zagranicznych. W roku 1830 zakład został wzbogacony o dużą i nowoczesną apreturę. Po upadku Powstania Listopadowego, w którym Antoni hrabia Ostrowski brał aktywny udział jego dobra zostały przez cara skonfiskowane. Rząd Guberialny „BATAWIĘ” wydzierżawił Wilhelmowi Blachmannowi a po jego bankructwie, od roku 1848 Adolf Elbel i Karol Schlief obok istniejącego napędu hydraulicznego zastosowali maszynę parową. 

Pod koniec XIX wieku fabryka przeszła w ręce Karola Bartke. Wielki kryzys lat 1929−1932 spowodował, że po stu latach zaprzestano produkcji. Nowy etap w działalności produkcyjnej zapoczątkowany został w roku 1935. Powstała wówczas spółka „Lüdert i Müller – Fabryka Filców i Tkanin Technicznych” S.A., która dawną „BATAWIĘ” zakupiła na licytacji w Piotrkowie Trybunalskim. Przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii uruchomiono produkcję filców tkanych, sukien oraz różnego typu tkanin technicznych. Zatrudnienie wynosiło od 100 do 135 osób. W okresie II wojny światowej Fabryka nie zaprzestała działalności produkcyjnej. Produkowano wówczas wyroby włókiennicze na potrzeby armii niemieckiej. Po wyzwoleniu Tomaszowa Mazowieckiego (prawa miejskie uzyskał on w roku 1830), od lutego 1945 r. zakład przeszedł pod zarząd państwowy natomiast Zarządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z 12 lutego 1948 r. staje się własnością Państwa. Zarządzeniem ministra Przemysłu Lekkiego z dn. 18 lipca 1949 r. (MP nr A-48 z dn. 02.05.1950 r.) utworzone zostało przedsiębiorstwo państwowe przemysłu artykułów i tkanin technicznych pod nazwą: TOMASZOWSKA FABRYKA FILCÓW TECHNICZNYCH. Dnia 19 września 2007r. na mocy zarządzenia nr 330 Wojewody Łódzkiego z dn. 12.09.2007r. oraz „Umowy o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania z dn. 19.09.2007r” zgodnie z art. 52 Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z dn. 30.08.1998r./Dz.U. nr118/96 poz. 561 z późniejszymi zmianami/ przedsiębiorstwo państwowe TOMASZOWSKA FABRYKA FILCÓW TECHNICZNYCH zostało przekształcone w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – TOMASZOWSKA FABRYKA FILCÓW TECHNICZNYCH SP. Z O.O.